AVTRYKK-utstillingene

I løpet av festivalhelgen vil en rekke utstillinger være åpne i Haugesund; av kunstnere med og uten lokal tilknytning, norske så vel som internasjonale. Fire kunstnere har blitt spesielt invitert av Haugesund Kunstforening til å innta lokaler i byrommet, med hver sin soloutstilling. De fire kunstnerne som holder til i henholdsvis Stavanger, Nesodden og Oslo, har svært ulike kunstneriske praksiser. Til felles har de at de alle jobber alle med trykk som sitt medium.

kunstnerne

Hearthead.jpg

Maria Sundby (1977) har i en årrekke vært opptatt av forlatte og nedrevne hus og historiene bak dem, og undersøker på den måten tema som forgjengelighet og det som blir etterlatt. Historiene har fulgt henne gjennom kunstnerskapet, og har manifestert seg gjennom ulike uttrykk - både tegning, grafikk, maleri, skulptur, video og installasjon. I sin utstilling Rotsystem, viser hun en kunsterbok hvor hun har samlet denne typen undersøkelser, i form av monotrykk. I tillegg til kunstnerboken kommer Sundby til å vise en rekke tresnitt i sin AVTRYKK-utstilling. Flere av disse har et underliggende politisk budskap, og viser til Sundbys engasjement i både kvinnekamp og urfolks rettigheter. Det visuelle uttrykket i Sundbys arbeider spenner fra det fotografiske til det fabulerende. Flere av Sundbys arbeider har referanser til pop-art og gatekunstens visuelle koder. [kunstnerportrett]

Les mer om Sundbys utstilling her!


Glansbilde 7.jpg

Yngve Sortland (1983) jobber hovedsakelig med silketrykk i små formater og i små opplag, for tiden under pseudonymet "Ghostscreen". Han lager collager med utgangspunkt i funnet bildemateriale som han kombinerer med egne tegninger, og videre bearbeider digitalt. Til slutt blir disse digitale bildene silketrykket. Det er arbeider av denne typen han viser i utstillingen Mine glansbilder, i kombinasjon med silketrykkene musikkinstrumenter. Det visuelle språket Sortland bruker er ganske umiddelbart, med klare farger og tydelig avgrensede flater. Denne tydeligheten står i kontrast til en billedverden som ofte virker inspirert av surrealismen. Arbeidene til Sortland rommer humor, med sans for det absurde, men har ofte uroelementer i seg også. Han forteller: ”Jeg forsøker å skape en følelse av skrekkblandet fryd hos betrakteren – med vekt på fryd”.

Les mer om Sortlands utstilling her!


1.Ad Infinitum #2, 1:1, 2018.jpg

Åse Anda (1954) har arbeidet med billedkunst i 30 år, og da spesielt innenfor grafiske teknikker. Hun har et abstrakt formspråk, der forhåndsbestemte rammer og begrensninger spiller en stor rolle. En slik forhåndsbestemt ramme kan for eksempel være en spesifikk farge som hun undersøker–for arbeidene hennes handler ofte om opplevelser omsatt i farger og former. Lag spiller også en viktig rolle i arbeidet: Lag av farger og lag av tid, som til sammen danner en helhet. I sin utstilling WORK IN PROGRESS 2015-19 viser Anda blant annet arbeid som hun har jobbet med over en lenger periode, men som fremdeles er under utvikling – som utstillingstittelen tilsier. Det gjelder særlig serien av silketrykk med tittelen AD INFINITUM – som på norsk betyr ”mot uendelig”. I tillegg til den viser Anda en ny serie monotypier med tittelen Lofoten, og en kunstnerbok laget av et 16 meter langt trykk. [kunstnerportrett]

Les mer om Andas utstilling her!


image3.JPG

Lars Aurtande (1973) har i flere år arbeidet som illustratør med hovedvekt på illustrasjoner til tidsskrifter og barnebøker. For dette arbeidet har mottatt en rekke priser og utmerkelser. De siste årene har han imidlertid utelukkende arbeidet med kunstprosjekter. I sine arbeider er Aurtande opptatt av sammenstøtene som finner sted mellom naturen og det menneskeskapte. Det likevel ikke dommedagsscenarioer vi møter i bildene hans, snarere stiller han spørsmål ved konfliktene han observerer, ofte med humor som virkemiddel. Siden noen år tilbake har Aurtande funnet stor glede i å jobbe med silketrykk. Denne trykketeknikken har åpenbart muligheter som han tidligere har lett etter både i maleri og tegning. I utstillingen hans Den smale sti kombineres eldre silketrykkarbeider med helt nye verk.

Les mer om Aurtandes utstilling her!

åpningstider

Alle AVTRYKK-utstillingene er åpne kl 12-17, i perioden 09. - 12. mai. Få også med deg kunstvandringen mellom utstillingene, torsdag 09. mai kl 16!