Bli frivillig under HIT- og AVTRYKK-festival 2019!

Frivillighet under festivalene: Vi trenger frivillige til oppgaver som vakthold, transport, montering med mer. Ønsker du å bidra så ta kontakt med Sissel Aakre Bøe!

Mail: sissel_boe@hotmail.com