Haugesund Billedgalleri

 
 

OM HAUGESUND BILLEDGALLERI

Haugesund Billedgalleri er kunstmuseet i Nord-Rogaland og en avdeling i regionmuseet Haugalandmuseet AS. Museets samling inneholder verk av kunstnere eller kunstverk med tilknytning til Vestlandet. Et tyngdepunkt i museet virksomhet er samlingen og formidlingen av høytrykkskunst (tresnitt, trestikk, linoleumssnitt).

Nettside

Om høytrykksamlingen i Haugesund Billedgalleri

Tresnitt, trestikk og linoleumssnitt (høytrykk) er et av satsingsområdene til Haugesund Billedgalleri. Museet arbeider for å løfte fram tresnittkunstens historie og potensiale som kunstnerisk uttrykksform, og har gjennom mange år bygget opp en samling av høytrykk. 

Det første tresnittet “Vampyr” av Edvard Munch, ble kjøpt inn av Haugesund kunstforening i 1915. Senere er samlingen tilført arbeider av Nikolai Astrup, Knut Rumohr, Niclas Gulbrandsen, Tom Gundersen, Annette Kierulf, Caroline Kierulf, Thomas Kilpper m.fl.

Linosnitteren Trygve Goa (1925-2013) har hatt stor betydning for Haugesund Billedgalleri. I årene 1973-1992 var han Billedgalleriets leder samtidig som han virket som billedkunstner. Hans innsikt og brede kontaktnett skaffet kunstmuseet en betydelig samling av norsk grafisk kunst. Samlingen har blitt retningsgivende for de innkjøpene museet har gjort i ettertid.

I 2008 og 2015 donerte professor i teologi Ola Tjørhom (f. 1953, Stavanger) sin private samling av høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt) til Haugesund Billedgalleri. Donasjonen består av 322 trykk, samt litteratur og informasjonsmateriell. Samlingen er innlemmet i museets øvrige samling, og har fått navnet Tjørhom-samlingen.

Les mer om Tjørhom-samlingen

Thomas Kilpper.jpg