HIT Open Call 

(Scroll down for text in English)

HIT Open Call

Under HIT- og AVTRYKK-festivalen, fredag 10. mai 2019, åpner HIT Open Call. Denne omfattende utstillingen vil bestå av arbeider av internasjonale kunstnere som på ulike måter jobber med høytrykket.

HIT Open Call er en juryert utstilling basert på fri innsendelse. Alle kunstnere ønskes velkommen til å søke. Hver kunstner kan søke med ett verk. Inngår kunstverket i en serie regnes verkene som ett arbeid og det kan søkes med inntil fire verk. Blant verkene som kommer videre etter første juryering kåres tre vinnere som stikker av med priser à NOK 100 000,-, 50 000,- og 30 000,-. Den som får 1. prisen vil også få tildelt en separatutstilling i Haugesund Billedgalleri i 2021. Dessuten kjøpes verket inn til kunstmuseet Haugesund Billedgalleri sin samling. Kunstnere kan søke med verk innen høytrykksteknikker (tresnitt, trestikk eller linoleumstrykk m.m). Det åpnes også opp for verk som kombinerer høytrykksteknikken med andre teknikker/uttrykk. Dersom andre materialer er involvert må hovedelementet være høytrykk.

Deltakende kunstnere annonseres 1. februar 2019. Prisvinnere annonseres under festivalhelgen, 10. mai 2019.

Søknadsfristen for HIT Open Call 2019 var 31.12.18.

Rules and regulations


HIT Open Call

HIT Open call opens during the HIT and AVTRYKK Festival, on Friday 10. May 2019. This extensive exhibition will consist of works by international artists that in various ways work with relief printing.

The HIT festival will be a juried exhibition, open for all print artists. Each artist may contribute with one work of art. Up to four items in the same series will be regarded as one work of art. Among the prints selected by the jury to proceed from the first stage, three works will finally be announced as prize winners with sums of respectively NOK 100 000, 50 000 and 30 000. The first prize winner will be invited to give a separate exhibition in Haugesund Billedgalleri (Haugesund Museum of Fine Art) in 2021. The winning work will be acquired by the gallery and made part of the gallery’s art collection. Artists may apply with works within relief print (wood print, lino print etc.). Relief print works combined with other techniques/expressions are also welcome. If other materials are involved, the main element must be relief print.

Participating artists will be announced 1. February 2019. Prize winning artists will be announced during the festival weekend, 10. May 2019.

Application date for HIT Open Call 2019 expired 31.12.18.

Rules and regulations