HIT-utstillingen 2019 - Trykk i tiden!

10.05 – 04.08 2019

Velkommen til utstillingsåpning, festaften og prisutdeling i Haugesund Billedgalleri fredag 10. mai kl. 19.00

Haugesund Internasjonale Tresnittfestival (HIT-festivalen) arrangerer en internasjonal utstilling i Haugesund Billedgalleri i perioden 10. mai – 4. august 2019, kalt HIT-utstillingen. Hele huset vil tas i bruk når over 150 kunstnere skal stille ut sine verk i teknikker som tresnitt, trestikk og linoleumssnitt.

KUNSTNERE I HIT-UTSTILLINGEN 2019

HIT-utstillingen – Open Call

HIT-utstillingen skal feire tradisjon og innovasjon i tresnitt, trestikk og linoleumssnitt. Kunstnere fra hele verden ble invitert til å søke om utstillingsplass gjennom en Open Call. Hver kunstner har kunnet søke med ett verk eller serier innen høytrykksteknikken (tresnitt, linoleumssnitt, trestikk med mer). På HIT-utstillingen vises kun arbeider som er produsert etter 1. januar 2017, og som ikke tidligere har vært vist i nasjonale/internasjonale konkurranser.

Ved utgangen av fristen 31.12.2018 var det kommet inn i overkant av 700 søknader og mer en 40 nasjoner er representert i søkermassen.


Fagjury

En fagjury, bestående av Thomas Kilpper, Rita Marhaug og Cecilie A. Størkson, vurderte de innsendte bidragene og har plukket ut 150 kunstnere som får vist sine arbeider på HIT-utstillingen. I tillegg til de 150 kunstnerne har HIT-festivalen også invitert et antall anerkjente nasjonale og internasjonale høytrykkskunstnere til å delta i utstillingen.


Premiering

Det deles ut priser til de tre beste arbeidene.

1. pris: «Seglem-prisen»   NOK 100 000,-

Gave fra skipsreder Trygve Seglem. Verket kjøpes inn til kunstmuseets samling og kunstneren får tilbud om utstillingsplass i Haugesund Billedgalleri i 2021.

2. pris: «Tjørhom-prisen er på NOK 50 000,-

Prisen finansieres av Haugalandmuseet-Haugesund Billedgalleri.

3. pris «Goa-prisen»  NOK 30 000,-

Prisen finansieres av Haugesund Kunstforening.


Arrangører

Utstillingen arrangeres av Haugalandmuseet-Haugesund Billedgalleri i samarbeid med Haugesund kommune. Utstillingen er støttet av Trygve Seglem og Haugesund Kunstforening. Andre støttespillere er Norske Grafikere, Haugesund sentrum, Kulturdepartementet og Rogaland fylkeskommune.