Festivalplakatene er på plass!

Til HIT/Avtrykk-festivalen har vi fått to flotte plakater montert på vegg. Festivalplakaten er utformet av grafisk designer Ann-Kristin Stølan og Argus Profil står for produksjonen. Plakat nummer to finner du på veggen til Haugesund kommunale pensjonskasse! God påske ønskes alle fra HIT/Avtrykk-festivalen :-)!

Haugesund Billedgalleri
PÅ HØYTRYKK I HAUGESUND! INTERVJU MED CECILIE A. STØRKSON I KUNSTPLUSS

Med mottoet «tilgjengeliggjøringens kunst» vil festivalene HIT og AVTRYKK trekke et større publikum inn i utstillingsrommene. Et av landets fineste kunstmuseer og en aktiv kunstforening er et godt utgangspunkt. Billedkunstner og kunsthistoriker Cecilie Almberg Størkson fra Karmøy bidrar til å få det hele i havn. Av Sten Nilsen, KUNSTPLUSS nr. 1, 2019. Les hele intervjuet her

KUNSTPLUSS_1-2019-Haugesund-1.jpg
KUNSTPLUSS_1-2019-Haugesund-2.jpg
Haugesund Billedgalleri
HIT-utstillingen 2019: Annonsering av kunstnere!

Gjennom en Open Call ble kunstnere fra hele verden invitert til å søke til HIT-utstillingen som arrangeres under HIT- og AVTRYKK-festivalen. Hver kunstner har kunnet søke med ett verk eller serier innen høytrykksteknikken (tresnitt, linoleumssnitt, trestikk med mer). Ved utgangen av fristen den 31.12.2018 var det kommet inn i overkant av 700 søknader. Mer en 40 nasjoner er representert i søkermassen!

En fagjury, bestående av Thomas Kilpper, Rita Marhaug og Cecilie A. Størkson, vurderte så de innsendte bidragene og har plukket ut 150 kunstnere som får vist sine arbeider på HIT-utstillingen. I tillegg til de 150 kunstnerne har HIT-festivalen også invitert et antall anerkjente nasjonale og internasjonale høytrykkskunstnere til å delta i utstillingen.

Vi vil rette en stor takk til alle som søkte utstillingsplass!

Komplett liste over utvalgte kunstnere, HIT-utstillingen 2019

///

Through an Open Call, artists from all over the world were invited to apply for the HIT exhibition, which is held during the HIT and AVTRYKK Festival. Each artist could apply with one work or one series made with relieff printing techniques (such as woodcut, linocut and more). By the deadline the 31. December 2018, more than 700 applications had been received. More than 40 nations were represented amongst the applicants!

A professional jury, consisting of Thomas Kilpper, Rita Marhaug and Cecilie A. Størkson, then assessed the submitted applications and selected 150 artists who will show their work at the HIT exhibition. In addition to the 150 artists, the HIT festival has also invited a number of renowned national and international artists to participate in the exhibition.

We would like to extend a big thank you to all who applied!

Complete list of selected artists, HIT-exhibition 2019

Haugesund Billedgalleri