Blikopeners fra Amsterdam - ungdom formidler kunst til ungdom!

Stedelijk_Tomek-Dersu-Aaron_005b.jpg

Til seminaret ”Tilgjengeliggjøringens kunst”, som holdes lørdag 11. mai, får vi blant annet besøk av Blikopeners fra Stedelijk Museet i Amsterdam. Blikopeners, som på norsk kan oversettes til noe sånt som ”øye-åpnere”, er et program kunstmuseet Stedelijk har startet som en del av sin formidlingsavdeling. Det retter seg mot ungdom, og er også drevet av ungdom.

Anne Maria Sollie (1987, Amsterdam) er en av de to som kommer til Haugesund for å fortelle om Blikopeners. Anne, som er koordinator for Blikopeners, er selv forholdsvis ny i ”museumsverdenen”, kan hun fortelle oss. Hun skriver: ”In that way I have the same view and questions about art as the young Blikopeners that I coach.”

Anne har imidlertid mye erfaring med å jobbe med unge voksne i uformelle læringssituasjoner, og har arbeidet mye med ungdommer i ulike kulturelle programmer og workshops. Hennes største hobby bortsett fra arbeidet i museet: hip-hop! Hun har skrevet en avhandling om lyrisk kreativitet innenfor denne sjangeren, og lærer barn om språk gjennom å lytte til og analysere nettopp hip-hop.

Med seg har Anne en av Blikopener’ene: Ahmed Emin Batman (2000, Amsterdam). Han sender oss følgende hilsen, og forteller om seg selv:

Hi! My name is Ahmed Batman, I’m 18 years old and I’m born and raised in Amsterdam. In my spare time I like to hang out with my friends and do creative thinks; think for example about photographing, designing and sewing clothes. Doing creative stuff brought me to the Stedelijk Museum. In 2017, I’ve been part of the Blikopener program and since then I’m active in the museum. As a Blikopener, I tried and still try to awaken my friends about art & culture by giving tours through the collection and organising events. Not everybody should like art, but I think that culture is the main aspect that brings us all together. I am planning to give tours in the museum in Turkish. That because of increasing the accessibility of people from different backgrounds.

Besides being part of the Blikopeners, I am a member of UNICEF Youth of the Netherlands. UNICEF Netherlands chose 10 young people to improve child and youth participation in the Netherlands and guarantee the children rights. Who knows better what children and the youth wants besides themselves? In September this year, I’m planning to start with studying Architecture at the Technical University of Delft. I would like to become an architect and a social worker who brings different cultures together and make this world a better place to live..

Vi gleder oss stort til å høre mer fra Anne og Ahmed!