KUNSTNERPORTRETT: MARIA SUNDBY

Maria Sundby redigert.jpg

Maria Sundby er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun mottok sin mastergrad i 2008. I en årrekke har Maria Sundby vært opptatt av forlatte og nedrevne hus og historiene bak dem, og undersøker på den måten tema som forgjengelighet og det som blir etterlatt. Historiene har fulgt henne gjennom kunstnerskapet, og har manifestert seg gjennom ulike uttrykk - både tegning, grafikk, maleri, skulptur, video og installasjon.

Til utstillingen hun skal holde i Haugesund, har Sundby med en kunstnerbok som samler en serie frottage-arbeider. Frottage er en teknikk som blant annet surrealistene på 1920-tallet benyttet seg av, hvor man legger papir over en ujevn overflate, og fargelegger over papiret for å få frem et avtrykk av overflaten. Sundby gjør dette ved hjelp av trykksverte og en baren, et redskap som brukes blant annet i japansk tresnitt, som Sundby bruker til å ”stemple” farge over papiret.

I kunstnerboken har Sundby samlet avtrykk blant annet fra Trollhaug, et sted som ligger i Solemskogen i Oslo, hvor det fra ca 1800-tallet frem til 1930-tallet var bosetninger. Alle de små husene som en gang fantes der, er revet i dag. Under mose og jord kan man likevel finne ulike ting som hørte til stedet den gangen det bodde mennesker der.

Sundby har også vært på Kloppa i Akershus for å lete etter historier. Der bodde en gang Anna Kloppa, på en gård sammen med sin søster. De to livnærte seg av et par kyr og noen høns. Anna gikk til fots hver eneste dag til Kolbotn med melk og smør de hadde kjernet - fra Kloppa til Kolbotn er det 1,2 mil hver vei. Historien om Anna er en beretning om et hardt liv som på mange måter har berørt Sundby. Da Anna døde rundt 1970, og ikke hadde noen etterkommere, ble husene på gården brent ned av kommunen. Det eneste som står igjen i dag er en falleferdig låve. I området der husene sto, har Sundby gravd fram ulike ting etter Anna. Selve kunstnerboken hun viser i Haugesund, er laget av Anna sin gamle sekk som lå inne på låven.

I tillegg til kunstnerboken kommer Sundby til å vise en rekke tresnitt i sin AVTRYKK-utstilling. Flere av disse har et underliggende politisk budskap, og viser til Sundbys engasjement i både kvinnekamp og urfolks rettigheter. Det visuelle uttrykket i Sundbys arbeider spenner fra det fotografiske til det fabulerende. Flere av Sundbys arbeider har referanser til pop-art og gatekunstens visuelle koder.

Maria Sundbys utstilling kommer til å finne sted i det gamle Bedehuset på Bakarøy. Det å stille ut på et sted som er langt fra et nøytralt utstillingsrom, er en spennende utfordring for henne. Hun kommer til å utforske mulighetene et slikt rom gir, blant annet ved å løfte trykkene ut fra veggene, og inn i rommet: hengende på rekke fra snorer spent opp i bedehuset - nesten som en klesvask. Resultatet kan du se under festivalhelgen – utstillingen til Sundby åpner kl 12 på torsdag 09. mai, og ønsker du å høre mer om den kan du bli med på kunstvandringen som starter kl 16 samme dag!

Maria Sundby (1977) har deltatt på en rekke gruppe- og separatutstillinger, i både i inn- og utland. Separatutstillinger ved blant annet GAD, UKS, Museet Midt-Norge og senest på Kunstplass 10 i Oslo. Hun har deltatt på gruppeutstillinger ved Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Tenthaus, Moscow Museum for Modern Art, og en rekke andre gallerier i blant annet Berlin, New York, Istanbul og Leipzig. Sundby har dessuten gjennomført flere utsmykkinger i offentlig rom de siste årene.