Om festivalen

HIT + AVTRYKK = en omfattende grafikkfestival i mai 2019!

Workshop med —

Haugesund har gjennom mange år vært dyktige til å fremme musikk og film i form av store, nasjonale festivaler som Sildajazz og Den norske filmfestivalen. Det visuelle kunstfeltet har ikke vært løftet fram i samme grad. Tiden er kommet for å gjøre noe med dette! I mai 2019 slår derfor gode kulturkrefter seg sammen om å arrangere HIT (Haugesund Internasjonale Tresnitt )- og AVTRYKK-festivalen.

BAKGRUNN FOR FESTIVALEN

Kunstmuseet Haugesund Billedgalleri har høytrykk som et av samlingens tyngdepunkt. Museet arbeider kontinuerlig med å fremme haugesunderen Trygve Goa (1925-2013) sitt kunstnerskap og med å forvalte Tjørhom-samlingen. Tjørhom-samlingen består av over 300 nasjonale og internasjonale høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt) gitt i gave av professor i teologi Ola Tjørhom i 2008 og 2015.

“Det var giveren av Tjørhom-samlingen Ola Tjørhom, som i sin tid satte oss på ideen med en tresnitt-festival i Haugesund. I år der det 10 år siden kunstmuseet mottok den storslåtte kunstgaven. Festivalen i 2019 blir en flott måte å markere og minnes denne viktige hendingen på”, sier gallerileder Grethe Lunde Øvrebø (fra lanseringen av festivalene i 2018).

Haugalandmuseet - Haugesund Billedgalleri bestemte seg for å gjennomføre den første utgaven av HIT-festivalen - Haugesund Internasjonale Tresnitt-festival - i mai 2019. Samtidig ble Haugesund Kunstforening valgt ut til å være vertskap for Norske Kunstforeningers årsmøte. Tradisjonen tro skal det arrangeres kunstfestival i sammenheng med årsmøtet. Også Haugesund Kunstforening ønsket å ta et dypdykk i grafikken, ved å arrangere AVTRYKK-festivalen. Dermed ble trykkekunsten tema for ikke bare én, men to festivaler i Haugesund våren 2019. Og hva var da mer naturlig enn å slå seg sammen, for å lage en felles, storslagen festival?

HIT og AVTRYKK tar med seg hver sine ambisjoner inn i festivalprosjektet. Det overordnede temaet for AVTRYKK er «tilgjengeliggjøringens kunst». AVTRYKK vil se på hvordan vi kan gjøre samtidskunsten tilgjengelig for folk flest, og ønsker en folkefest i Haugesund sentrum der publikum inviteres med i spennende og underholdende kunstformidling. HIT vil arbeide for å øke kunnskapen om og interessen for høytrykket som kunstform, og utforske mulighetene som ligger i denne uttrykksformen. AVTRYKK er en festival som kun finner sted én gang, mens HIT skal videreføres og slik bli et fast innslag i Haugesunds kulturliv.

PROGRAM

I tillegg til en omfattende kollektivutstilling i Haugesund Billedgalleri og fire separatutstillinger i Haugesund sentrum, vil festivalene by på et utstrakt formidlingsprogram i form av ulike evenementer, workshops og seminarer for alle interesserte. I tillegg til festivalens hovedprogram, tilbys dessuten et spennende sideprogram utformet av lokale kunst- og kulturaktører.

BIDRAGSYTERE

Bidragsytere til prosjektet er bla.: Haugesund Kunstforening, Haugalandmuseet - Haugesund Billedgalleri, Haugesund sentrum, Norske Kunstforeninger, Haugesund kommune v/ Haugesund kultur og festivalutvikling KF og Teknisk etat, Rogaland fylkeskommune og Norske Grafikere.