Fagseminarer

SEMINAR: TRYKK I TIDEN / Artistic printmaking today!

Tid: Lørdag 11. mai, kl 13.30 - 17.00 Sted: Scandic Maritim, Caiano, 2. etg.
Pris: Student kr. 160,-, Andre kr. 310,-


13.45 Ruth Pelzer-Montada (kunstner og foreleser ved Edinburgh College of Art, The University of Edinburgh)
14.45 Møyfrid Tveit (kurator, Nasjonalmuseet)
15.45 Kaffepause
16.00 Mattias Härenstam (billedkunstner)

SEMINAR: tilgjengeliggjøringens kunst / the art of making art accessible

Tid: Lørdag 11. mai, kl 13.30 - 17.00 Sted: Scandic Maritim, Lille Maritim, 1. etg.
Pris: Student kr. 160,-, Andre kr. 310,-


13.45 Blikopeners, fra Stedelijk museet i Amsterdam
14.45 Ellen Marie Fodstad (kurator formidling, Nasjonalmuseet)
15.45 Kaffepause 
16.00 Trykkeriet v/Asbjørn Hollerud, senter for samtidsgrafikk, BergenRUTH.jpg

Ruth Pelzer-MonTADA

Kunstner og foreleser ved Edinburgh College of Art

 
 
Møyfrid Tveit (1 of 1).jpg

møyfrid tveit

Kurator, Nasjonalmuseet

portrett_Harenstam_tresnitt.jpg

mattias härenstam

Kunstner

 
 
 
 
Anne.jpg

Blikopeners v/Anne sollie

Koordinator for Blikopeners, Stedelijk, Amsterdam

 
 
 
ellen fodstad.JPG

ellen marie fodstad

Kurator, Nasjonalmuseet

 
 
 
 
 
 
 
 
Asbjørn Hollerud.jpg

Asbjørn hollerud

Daglig leder for Trykkeriet, Bergen

Ruth Pelzer-Montada er kunstner med doktorgrad fra ECA. Hun foreleser om samtidskunst og visuell kultur ved Edinburgh College of Art, The University of Edinburgh. Pelzer-Montada bidrar jevnlig i det akademiske ordskiftet og hennes tekster om grafikk og samtidskunst har blitt publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Pelzer-Montada er en av skribentene som har bidratt med en tekst til katalogen til HIT-utstillingen: Trykk i tiden. Hennes forelesning kommer i stor grad til å dreie seg om et utvalg av kunstnerne som nevnes i denne teksten, men det er likevel ikke en forutsetning at man kjenner teksten på forhånd.

Pelzer-Montadas forelesning har tittelen Making the cut – thoughts on contemporary printmaking, og vil foregå på engelsk. Slik beskriver hun selv hva den kommer til å handle om: “Although the ‘death of print’ has been predicted many times and printmaking is almost absent from critical debates in and theories of contemporary art, my presentation will demonstrate its continuing validity and presence in the broader context of art. I will look at some of the manifold ways in which contemporary artists are re-figuring printmaking at a time when the art world defines itself as multi- or even post-medial. In addition to print works by well-known artists, like Turner Prize nominees Ciara Phillips and Andrea Büttner, I will also consider less familiar artists from different countries.”

Møyfrid Tveit er utdannet kunsthistoriker ved UiO. I dag jobber hun som kurator ved Nasjonalmuseet, Avdeling samling, og har arbeidet med Grafikk- og tegningssamlingen (tidligere Kobberstikk- og håndtegningsamlingen) siden 1996. 

I sitt seminarinnlegg vil Tveit snakke om tresnittets historiske utvikling og de billedmessige mulighetene som ligger i mediet. Som en rød tråd vil hun også vektlegge tverrhistoriske linjer, og se på elementer som knytter an mellom fortidas billedverden og samtidstresnitt.

 
 

Mattias Härenstam er født i Sverige, men i dag bor og arbeider han som kunstner i Oslo. Härenstam har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og Städelschule, Staatliche Hochschule für bildende Künste, Frankfurt a M, 1992 - 96. Han har en omfangsrik utstillingsvirksomhet i inn- og utland. De senere årene har hatt han bl.a. hatt separatutstillinger ved Vigelandmuseet, Stavanger Kunstmuseum, Kunstnerforbundet (Oslo) og Konstnärshuset (Stockholm). I 2017 var han nominert til Norges største kunstpris, Lorck Schive Kunstpris, og deltok i prisutstillingen ved Trondheims Kunstmuseum samme år. Han var dessuten den norske kandidaten til The Queen Sonia Print Award i 2018.

I 2012 lagde Härenstam sine første forsøk med tresnitt, etter å ha arbeidet mest med film/video og skulptur/installasjon i flere år. For ham føltes dette som en naturlig forlengelse av arbeidet med relieffer og skulpturer i tre. Nå er tresnittet et av hans aller aller viktigste og kjæreste media. I sitt seminarinnlegg kommer Härenstam til å snakke om overgangene mellom skulptur, film og tresnitt, med utgangspunkt i egne arbeider. Han vil også reflektere rundt tresnittets skulpturelle kvaliteter og materielle egenskaper, og ikke minst tresnittets evne til filmatisk fortelling.

 

Blikopeners, som på norsk kan oversettes til noe sånt som ”øye-åpnere”, er et program kunstmuseet Stedelijk har startet som en del av sin formidlingsavdeling. Det retter seg mot ungdom, og er også drevet av ungdom.

Anne Maria Sollie er en av de to som kommer til Haugesund for å fortelle om Blikopeners. Anne, som er koordinator for Blikopeners, er selv forholdsvis ny i ”museumsverdenen”, kan hun fortelle oss. Hun skriver: ”In that way I have the same view and questions about art as the young Blikopeners that I coach.” Anne har imidlertid lang erfaring med å jobbe med unge voksne i uformelle læringssituasjoner, og har arbeidet mye med ungdommer i ulike kulturelle programmer og workshops.

Med seg har Anne en av Blikopener’ene: Ahmed Emin Batman.

Ellen Marie Fodstad jobber som kurator formidling samtidskunst på Nasjonalmuseet, hvor hun arbeider med rommene som skal inneholde samtidskunst i det nye museet. I tillegg sitter hun i tekstredaksjonen og multimediaredaksjonen. Hun har tidligere vært formidlingsansvarlig i Kunst i offentlige rom (KORO) og formidlingsleder på Henie Onstad Kunstsenter. Ellen har også vært prosjektleder for kulturfestivaler, foredragsserier og utstillinger på Nordens Hus i Reykjavik. Hun har master i kulturformidling med samtidskunst som felt, i tillegg til kunsthistorie og cand. mag med sosiologi, psykologi og statsvitenskap.

Om seminarinnlegget hun skal holde, skriver Fodstad: “I dag er det et økende krav til kunstinstitusjoner om å gjøre seg relevant og forstått. Det er en generell anmodning til å henvende seg til brukeren og se brukerens behov. Hvordan arbeider Nasjonalmuseet med formidling i det nye museet som åpner i 2020? Hvordan skape engasjement og diskusjon og hvem henvender man seg til? Hvilket språk bruker man i salen, i kataloger og på hjemmesiden? Internett og sosiale medier har også gjort en enorm forskjell på hvordan kunst kan formidles og tilgjengeliggjøres. Teknologien har gjort oss til deltagere, vi kan alle lage innhold.  I tillegg åpner sosiale medier for dialog med publikum, og gjør at både utstillinger, arrangementer og samlingen når bredere ut enn før. Hvordan kan vi bruke disse mulighetene til å skape varig engasjement?”

 

Asbjørn Hollerud er daglig leder ved Foreningen Trykkeriet. Trykkeriet er i dag et internasjonalt anerkjent senter for samtidsgrafikk, som Hollerud startet sammen med professor Jan Pettersson i 2009. Senteret åpnet opp for publikum høsten 2010, og har som målsetting å styrke kompetansen innen grafikk gjennom å skape økt interesse for og kunnskap om  grafikk som uttrykksform, og slik sette preg på kunstscenen både i Bergen, resten av Norge og på det internasjonale planet. Trykkeriet jobber ut mot en svært bred publikumsgruppe, med kurs, workshops og veiledning for både unge og voksne - nybegynnere så vel som profesjonelle kunstnere. Det er dette formidlingsarbeidet Hollerud vil fortelle om i sitt seminarinnlegg!