Workshops

 
 
 

Ciara Phillips

Ciara Phillips er en kunstner bosatt i Glasgow. Phillips har en omfattende, internasjonal utstillingsvirksomhet og har blant annet vært nominert til Turner-prisen (2014). I sine arbeider blander Phillips ulike former for trykk, og inkorporer gjerne tekstlige elementer. Phillips inviterer ofte inn ulike fellesskap til å arbeide sammen med henne i et fungerende trykkeverksted. Workshopen Phillips holder under festivalen vil ha en leken, eksperimentell tilnærming, og tar utgangspunkt i reliefftrykk.

WORKSHOP

Fredag 10.05
09.00-13.00

STED

TBA

 

PAMFLETT

Pamflett er en Bergens-basert organisasjon ledet av designer Ann-Kristin Stølan og illustratør Fredrik Rysjedal. Pamflett står bak kunstbokmessen Bergen Art Book Fair, og til daglig driver de risograf-trykkeri og utstillingsrom i Bergen. De har holdt en rekke kurs og workshops, blant annet med fokus på fanzinen, som også er formatet de vil jobbe med under workshopen i Haugesund.

Workshop

10.05 / 11.05
Klokkeslett kommer

STED

TBA

 

Trykkeriet i bergen

Trykkeriet Bergen er et senter for samtidsgrafikk. De har som målsetting å styrke kompetansen innen grafikk ved å skape økt interesse, kunnskap og aksept for grafikk som uttrykksform, og gjennom dette sette preg på kunstscenen i Bergen, resten av Norge og internasjonalt. Trykkeriet jobber mot et bredt publikum, og jobber med kurs, workshoper og veiledning for både unge og voksne – nybegynnere så vel som profesjonelle kunstnere. I Haugesund vil de blant annet holde en tracing-workshop, hvor deltakerne tegner portretter av hverandre på pleksiglass, ved å holde glasset opp mot ansiktet til den de tegner, og ”trace” linjene de ser. Så risser de inn der de har tegnet, slik at pleksiglasset blir en trykkplate. Portrettene trykkes deretter på papir.

Workshop

Dato kommer
Klokkeslett kommer

STED

TBA

 

DAHL/AAS

Kunstnerne Cathrine Dahl og Ørjan Aas kommer fra henholdsvis Hønefoss og Sauda, og de har begge en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Dahl og Aas har arbeidet sammen siden 2006. De framstår som en enhetlig duo i norsk kunstliv, og deres tette samarbeid medvirker til at det grafiske uttrykket stadig endrer seg. De viser en spesielt dedikert holdning til grafikk, og deres tilnærming til grafikken er åpen og utforskende. Under festivalen i Haugesund vil de holde to tresnitt-workshoper. 

Workshop

Dato kommer
Klokkeslett kommer

STED

TBA

 

KAREN HELGA MAURSTIG

Kunstner Karen Helga Maurstig bor og jobber i Sogn og Fjordane. Hun er utdannet ved kunstakademiet i Rotterdam og i grafikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Maurstig har blant annet fordypet seg i japansk tresnitt, som er det hun kommer til å holde workshop i. I tillegg til å jobbe som kunstner har hun blant annet vært en av kuratorene for det internasjonale trensnittprosjektet "20 Coastal Stations".

Workshop

Dato kommer
Klokkeslett kommer

STED

TBA

 

TOVE SELÅS / MARTHA ÅDLAND / LINDA MERETE HØIE

Info kommer.

Workshop

Dato kommer
Klokkeslett kommer

STED

TBA